Human Instinct Definition

(511) zjistí, že procházejí značnou modifikaci obecného strukturního a funkčního uspořádání se v průběhu času, a to zejména v prvních letech života, včetně prenatálním období vývoje. Dokonce i menší a periferní neuromuskulární kontroly ne ty nejzákladnější na vývoj a přežití typu, jako jsou srdce, a které se používají při dýchání-procházejí značnou modifikaci v jejich společné nebo funkční strukturní organizaci.

(513) akční vzor nebo myslel vzorem spojení nebo jejich kombinace, které mají být provedeny v rámci kůry, se stává hlavní oblast pro návyků útvary. Tady už vůbec ne, pokud vůbec, najdeme vyvinul instinktivní podobu akčního-vzor.

Existují různé formy zneužívání pudu ve společenských vědách. Nejzávažnější zmatek, nicméně, je ten, uvedené v předchozích odstavcích, kde je funkční automacie nerozlišuje jako na původ jakýkoliv relativně pevné nebo definitivní akční vzor není prohlášen instinkt

Nicméně, existuje mnoho, psychologové i sociologové a další, kteří si myslí, že z pojmu instinkt tak vágní a neurčitý způsobem. Vypadají na něj jako mystické něco, různě denominaci to jako „tendence“ nebo „touha“ nebo „motorového impuls“ nebo „kvalitě zákona,“ atd. Jejich myšlení je metafyzický a animistické spíše než vědecký. Mají buď přicházejí na sociální a duševní vědy cestou vágní a rezonančních kategorií metafyziky a priori logiky a zůstaly nedotčeny biologických základů těchto věd, které se hlásí, nebo se jim nepodařilo t0 pochopit banální význam Mendelian teorie pro sociální a duševní vědy, jakož i pro biologii. Ti, kteří by se přiznat, že celkový soubor úkonů zahrnutých v souladu s podmínkami „bojují“ nebo „pud sebezáchovy,“ jak je použit

(516) až po moderní činnosti ve světě, jsou převážně získány nikoli zdědil může stále mylně domnívají, že takový soubor aktů je instinktivní, protože to je výsledek nějakého Bez specifikace „tendence“ jednat v tom, že způsob. Nebo mohou tvrdit, že návyk komplexy, jako například „boj“ nebo „sebezáchovy,“ mají původní instinktivní „jádra“. Nebo mohou věřit, s McDougall, že zvyk komplexu je vyvinut kolem emocí a od něj odvozené city a že emoce je ústřední a neměnný prvek původní instinkt, ze kterého úkon má své jméno. Nebo konečně, spisovatel může nemají jasně definován pojem o tom, jak by mohl ospravedlnit volání zvyk komplex instinkt, ale on „cítí“, že zvyk komplex „vévodí“ instinkty nebo „vyrůstá z instinkty.“

(517) -recognizable v konečném složitou organizaci získané aktivity. Většina z těch, kteří vysvětlují krok od reálných instinkty pro pseudo-instinkty nebo návykových komplexů na základě připisovaných „tendence“ jsou pouze mystici. Ostatní dosud analyzovali jejich tvrzení svých logických důsledků.

(518) exprese při použití pod tlakem vysoce umělém prostředí, postup, který je právě naopak z akceptovaných způsobů induktivní generalizace. Nejedná se o nic méně než mystické apriorismu.

Tato argumentace vede k nám popřít některé další důsledky některých vysoce sofistikované typy definic instinkt. Například tvrzení některých autorů, že instinkt zahrnuje vědomé prvek je jasně neudržitelný. Takové spisovatelé ztratili ze zřetele instinktu, jak se zdá, ve své nejčistší podobě, v nižších živočichů. Mezi muži instinkty stali se do značné míry zkresleny období prodlužování dětství a zvýšením citlivosti člověka, a to prostřednictvím svých vysoce flexibilní kortikální procesů, environmentálních vlivů-většina ze kterého on sám nahromaděných jako sociálních návyků přes dlouhé období

(520) sociální evolution- s tím výsledkem, že mnohé instinkty, které slouží neporušené v nižších živočichů jsou pouze zbytkový u člověka nebo stali se rozpadl a oddělen od svých bývalých míst v vývojového procesu jako celá a reattached nějaké konkrétní sekce nebo aspekt. Výsledkem je, že člověk přišel primárně závislý na jeho sociálním prostředí pro poradenství v budově svých akčních vzorců, a protože toto prostředí neustále mění a rychle, je nevyhnutelné, že existuje velký prvek vědomí ve většině lidí Akty, které jsou veškeré komplexní charakter. Nedodržení těchto skutečností, pozůstatku nebo zpožděného charakteru mnoha lidských instinktů a velkého prvku vědomí, které je nutně zapojeno do lidského chování, je sama o sobě zodpovědný za začlenění vědomí podnětu a konce v definici instinktu.

(521) Ani skutečnost, že akt je příjemný, znamenají, že je instinktivní původu. Vyšetřování do neurálního korelátu pocitu show show přesvědčivě, že pocit je funkcí organizace zákona a ne jeho původu, s výjimkou negativního smyslu, že instinktivní akty by normálně nebyly nepříjemné za přirozených podmínek. Za umělých podmínek civilizace mohou snadno vést k nepříjemnosti, zatímco získané akční procesy jsou často zdroji nejvyšší, ne-li nejmenší, potěšení.

(522) držet s ním. Velmi málo lidí někdy dělá ta druhá s něčím jako adekvátnost, pokud již učinily docela důkladnou intelektuální úpravu vědě předtím, než se zdá, že teorie tvorby epochy to změní.

Začínáme jen naši psychologii a naši sociologii, na jejich genetických stranách, s mendelskými principy dědičnosti. Staré teorie instinktu jsou v podstatě Lamarckian a Galtonian v jejich biologickém referenci, a jsou metafyzicky vitalistické ve svých účtech od odvození. Nové teorie instinktu, které rozpoznávají instinkt jako konkrétně definovatelnou jednotkovou postavu v Mendeliana, musí být vyvinuty studenti, kteří přicházejí přímo na duševní a společenské vědy s Mendelian a weismanian hypotéz a novější biochemické a biofyzikální vědy, bez Zrušení penmbra starších pohledů na dědičnost a metafyzickou a vitalistickou biologii, která nebyla důkladně extracována od myšlení současné generace vědců.

Při pohledu v tomto světle, komplexy aktivity, jako jsou popsány výše, již nelze nazvat instinkty. Jejich získaný obsah se stává příliš zřejmým. Skutečné instinkty jsou najednou mnohem jednodušší a elementární a mnohem četnější než ty, které jsou uvedeny v klasifikacích takových spisovatelů jako McDougall, Thorndike, Woodworth a dalších psychologů. Existují pravděpodobně stovky nebo dokonce tisíce (pokud bychom zahrnuli reflexy pod obecným okruhem instinkt) těchto zděděných mechanismů, převážně přehlédnuti běžným pozorovatelem, protože neobvykle fungují jako nezávislé jednotky v procesu přizpůsobení, ale spíše jako prvky prvků ve větších Suba komplexy vyvinuté v reakci na environmentální tlaky.

Moderní civilizace je jako město takových mrakodrapů. Organizoval do bloků a úseků tohoto města, čelí některým ulicím, které můžeme přirovnat k tomu, že cesty zvyk a tradice, veřejného mínění a úmluvy, a podobně, společně představují obrovské sociální prostředí rozdělené funkčně, pokud ne geograficky, do institucí. Vzhledem k tomu, každý nový jedinec přijde do světa, který má hodně stejného nadace, protože jiní mají nativní půdu, na které se staví, se liší, aby se zde a tam vykopávkou, bažina půdy, kopec nebo kámen; Ale zda tento jedinec roste do tyčícího se mrakodrapu, Dingy Tenement House (jako nějaké erudové, ale zmatené učenci!) Nebo je zatčen v jeho vývoji

slovo dne

Například chamtivost musí být jistě adaptivní pro časné jeskyně obyvatele. V době nedostatku, chamtivý Caveman, který odmítl sdílet své potravinové obchody během doby ledové nebo na nástup zimy, by byl s větší pravděpodobností přežít, a proto by si užíval vyšší fitness (reprodukční úspěch) než velkorysý, kdo sdílel jeho omezené zdroje s méně šťastnými. Přirozený výběr nás naprogramoval být sobecký. Chamtivost je přirozený lidský instinkt - jsme všichni sobecké a chamtiví v srdci a za zdravé evoluční důvody. Lidé vynalezli peníze a institucionalizovanou uprchlenou chamtivost, což ostatním umožnilo, aby se stali miliardářem - jaký smysl má mít více, než můžete skutečně použít?

Podobně, kmenová loajalita a pomsta se rozuměl smysl - jestliže jiný kavárna s vaším kmenem, jsi ho zamířil přes hlavu a nepravděpodobný by to znovu udělal. Takové instinkty pracovaly na naši výhodu, když jsme byli Cavemen, ale stali se nebezpečně maladaptivní v dnešním umělém světě umělém člověkem. Revenge nemá smysl, když jeden uvažuje, že tlačí červené tlačítko pro vydání jaderných výbušnin, které se zničí i vaše nepřátele. Stejně tak byl instinktivní nutkání k Tribal loajalitě užitečné, když jsme žili v malých kapelách, ale takové loajality jsou nyní využívány k národnostem, politickými stranám a náboženstvími, často vedoucí k smrtelným konfrontacím.

Pozornost vyžadovala cloudflare.

Alexander Věřím, že můžu létat texty texty, které si mysleli, že jsem nemohl jít dál a život nebyl nic jiného než hrozná píseň, ale teď vím t ....

Další informace

vrátit WordReference. omámený

Nemůžete vrátit do rukou definice času. Jaký je význam vrátit čas naučit anglický idiom spolu s dalšími slovy a frázemi při psaní vysvětlil..

Další informace

Oblíbený

© 2023 March | Ultimate Classic Rock

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.